در حال بارگذاری ...

سینی مخصوص سرآشپز

سینی مخصوص سرآشپز

شیشلیک

چلو گوشت 

لقمه مخصوص

جوجه با استخوان 

جوجه ترش

4 پرس چلو کره 

1 پرس باقالی پلو 


  • 2,005,000 تومان
  • 13,000 تومانمینی