در حال بارگذاری ...

سینی سیزلر

سینی سیزلر

شیشلیک 

لقمه مخصوص

جوجه زعفرانی مخصوص

جوجه ترش

4 پرس چلو کره 


  • 1,560,000 تومان
  • 13,000 تومانمینی