در حال بارگذاری ...

درباره ما

رستوران‌ سیمرغ طلایی

رستوران‌ سیمرغ طلایی

برای آنکه برایتان بهترین باشیم، متناسب با تمامی ذائقه‌ها و سلیقه‌ها، با تکیه بر هنر آشپزان ماهر و باتجربه، منوی کامل غذایی را ترتیب داده‌ایم و با به کارگیری استاندارهای جهانی و سبک‌های گوناگونی از معماری و طراحی‌های کلاسیک ، فضایی دلنشین برای صرف یک وعده غذا را در محیطی آرام و زیبا ایجاد کرده‌ایم.

رستورانسیمرغ طلایی افتخار آن را دارد که میزبان محافل دوستانه و کاری، جشنها و مراسمهای شماعزیزان باشد


برای آنکه برایتان بهترین باشیم، متناسب با تمامی ذائقهها و سلیقهها، با تکیه بر هنر آشپزان ماهر و باتجربه، منوی کامل غذایی را ترتیب دادهایم و با به کارگیری استاندارهای جهانی و سبکهای گوناگونی از معماری و طراحیهای کلاسیک ، فضایی دلنشین برای صرف یک وعده غذا را در محیطی آرام و زیبا ایجاد کردهایم.


خدمات مجموعه ما :


1. سالن مراسمات واقع در طبقه اول مجموعه با ظرفیت پذیرایی از 170 نفربرای جشن ومناسبت ها و مراسمات شما


2.تالار و رستوران سیمرغ طلایی واقع درطبقه دوم مجموعه با منو غذایی متنوع


3. رستوران ویتوریا در طبقه سوم بزودی


همچنین ایجاد تجربه ای خوب و لذت بخش از سفارش آنلاین غذا انگیزه ای شد تا ما تلاش هایمان را برای راه اندازی تالار و رستوران سیمرغ طلایی شروع کنیم. با ثبت نام دروب سایت رسمی تالار و رستوران سیمرغ طلایی و ثبت سفارش هر غذایی که باب میلتان است را درکنارخانواده، دوستان وهمکاران خود میل کنید

رستورانسیمرغ طلایی افتخار آن را دارد که میزبان محافل دوستانه و کاری، جشنها و مراسمهای شماعزیزان باشد

برای آنکه برایتان بهترین باشیم، متناسب با تمامی ذائقهها و سلیقهها، با تکیه بر هنر آشپزان ماهر و باتجربه، منوی کامل غذایی را ترتیب دادهایم و با به کارگیری استاندارهای جهانی و سبکهای گوناگونی از معماری و طراحیهای کلاسیک ، فضایی دلنشین برای صرف یک وعده غذا را در محیطی آرام و زیبا ایجاد کردهایم.

خدمات مجموعه ما :

1. سالن مراسمات واقع در طبقه اول مجموعه با ظرفیت پذیرایی از 170 نفربرای جشن ومناسبت ها و مراسمات شما

2.تالار و رستوران سیمرغ طلایی واقع درطبقه دوم مجموعه با منو غذایی متنوع

3. رستوران ویتوریا در طبقه سوم بزودی

همچنین ایجاد تجربه ای خوب و لذت بخش از سفارش آنلاین غذا انگیزه ای شد تا ما تلاش هایمان را برای راه اندازی تالار و رستوران سیمرغ طلایی شروع کنیم. با ثبت نام دروب سایت رسمی تالار و رستوران سیمرغ طلایی و ثبت سفارش هر غذایی که باب میلتان است را درکنارخانواده، دوستان وهمکاران خود میل کنید

مشاهده منوی غذا